Stängt för underhåll

Uppdaterad webshop kommer att starta i början av december.

se http://paragliding.se för info om licensförnyelsen inom kort.